Skip to main content

BRUKERVILKÅR FOR NETTSTEDET

Sist oppdatert: 20. januar 2021

 

DISSE  BRUKERVILKRÅRENE GIR DEG REGLENE SOM GJELDER FOR BRUK AV DETTE NETTSTEDET

 

LES DEM NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET

VED Å BRUKE NETTSTEDET VÅRT GODTAR DU DISSE BRUKERVILKÅRENE

 

FORMÅL

Disse brukervilkårene for nettstedet angir vilkårene du kan bruke dette nettstedet under.

Se innholdsoverskrifter nedenfor. Gå til den relevante delen for mer informasjon om hvert område:

 1. Hvem vi er og hvordan du kan kontakte oss.
 2. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du disse brukervilkårene.
 3. Andre vilkår kan gjelde for deg.
 4. Vi kan gjøre endringer i disse vilkårene.
 5. Vi foretar regelmessig endringer på nettstedet.
 6. Vi kan avbryte eller trekke tilbake nettstedet vårt.
 7. Vi kan overføre denne avtalen til andre.
 8. Du må holde kontoopplysningene dine trygge.
 9. Slik kan du bruke materiale på nettsiden.
 10. Ikke stol på informasjon på nettstedet vårt.
 11. Vi er ikke ansvarlig for nettsteder vi lenker til.
 12. Brukergenerert innhold er ikke godkjent av oss.
 13. Slik klager du om innhold lastet opp av andre brukere.
 14. Vårt ansvar for tap eller skader du påføres.
 15. Unntak for digitalt innhold.
 16. Slik kan vi bruke personopplysningene dine
 17. Opplasting av innhold til nettstedet.
 18. Rettigheter du gir oss til å bruke materialet du laster opp.
 19. Vi er ikke ansvarlig for virus, og du må ikke innføre dem.
 20. Regler om kobling til nettstedet.
 21. Hvilket lands lover gjelder ved eventuelle tvister?
 22. Varemerkene våre er registrerte.

 

 

 1. HVEM VI ER OG HVORDAN DU KAN KONTAKTE OSS

Dette nettstedet drives av AETN UK (”vi”). Alle nettstedene vi driver er oppført her: blaze.tv, skyhistory.co.uk, crimeandinvestigation.co.uk, aenetworks.co.uk and lifetimetv.co.uk, aenetworks.gallery (begrenset til ansatte), historytv.dk, historytv.fi, historytv.no, historytv.se, historytv.ro, historychannel.co.hu, history.nl, www.crimeandinvestigation.nl, historytv.africa, lifetime.africa, historytv.pl, lifetimetv.pl, crimeinvestigation.pl.

 

Vi er registrert i England og Wales under firmanummer 03105704 og har hovedkontor og hovedhandelsadresse 1 Queen Caroline Street, Hammersmith, London W6 9YN.

 

Du kan kontakte oss ved å sende en e-post til feedback@aenetworks.co.uk.

 

 1. VED Å BRUKE NETTSTEDET VÅRT GODTAR DU DISSE BRUKERVILKÅRENE

Ved å bruke nettstedet bekrefter du at du godtar disse brukervilkårene og at du samtykker i å overholde dem.

Hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du ikke bruke nettstedet.

Vi anbefaler at du skriver ut en kopi av disse vilkårene som fremtidig referanse.

 

 1. ANDRE VILKÅR KAN GJELDE FOR DEG

Disse brukervilkårene henviser til følgende tilleggsvilkår, som også gjelder for din bruk av nettstedet vårt:

• Personvernerklæringen vår.Les mer om «HVORDAN VI KAN BRUKE PERSONOPPLYSNINGENE DINE» nedenfor.

• Retningslinjene for akseptabel bruk, som angir hva som er tillatt og ikke tillatt bruk av nettstedet.Når du bruker nettstedet, må du overholde disse retningslinjene for akseptabel bruk.

• Retningslinjene for informasjonskapsler, som inneholder informasjon om informasjonskapslene på nettstedet.

• Egne juridiske vilkår vil alltid gjelde for konkurranser, kampanjer og/eller utdeling av gratisprodukter eller salg av produkter, og disse vil bli angitt ved siden av og må samtykkes i før konkurransen, kampanjen eller forespørselen om det aktuelle produktet.

 

 1. VI KAN GJØRE ENDRINGER I DISSE VILKÅRENE

Vi endrer disse vilkårene fra tid til annen.Hver gang du skal bruke nettstedet bør du sjekke disse vilkårene for å forsikre deg om at du forstår vilkårene som gjelder på det aktuelle tidspunktet.Disse vilkårene ble sist oppdatert 20. januar 2021.

 

 1. VI FORETAR REGELMESSIG ENDRINGER PÅ NETTSTEDET

Vi oppdaterer og endrer nettstedet vårt regelmessig for å gjenspeile endringer i programmene, tidsplanene, brukernes behov og forretningsprioriteringer.

 

 1. VI KAN AVBRYTE ELLER TREKKE TILBAKE NETTSTEDET VÅRT

Nettstedet gjøres tilgjengelig gratis.

Vi garanterer ikke at nettstedet, eller hele eller deler av innholdet deri, alltid være tilgjengelig eller være uavbrutt.Vi kan avbryte eller trekke tilbake eller begrense tilgjengeligheten av hele eller deler av nettstedet vårt av forretningsmessige og driftsmessige årsaker.Vi vil prøve å gi deg rimelig varsel om slik avbrytelse eller tilbaketrekking.

Du er også ansvarlig for å sikre at alle personer som får tilgang til nettstedet gjennom internettforbindelsen din er kjent med disse brukervilkårene og eventuelle andre gjeldende brukervilkår, og at de overholder dem.

 

 1. VI KAN OVERFØRE DENNE AVTALEN TIL ANDRE

Vi kan overføre våre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene til en annen organisasjon.Når det skjer vil vi alltid informere deg skriftlig, og vi vil sikre at overføringen ikke påvirker rettighetene du har i denne kontrakten.

 

 1. DU MÅ HOLDE KONTOOPPLYSNINGENE DINE TRYGGE

Hvis du velger, eller får tildelt, brukeridentifikasjonskode, passord eller annen informasjon som utgjør en del av sikkerhetsprosedyrene våre, må du behandle disse opplysningene som konfidensielle.De må ikke deles med en tredjepart.

Vi har rett til å deaktivere enhver brukeridentifikasjonskode eller passord, som du enten har valgt eller fått tildelt av oss, når som helst, hvis du etter vår rimelige mening har unnlatt å overholde en eller flere av bestemmelsene i disse brukervilkårene.

Hvis du vet eller har mistanke om at noen annen enn deg kjenner brukeridentifikasjonskoden eller passordet ditt, må du omgående informere oss om dette på feedback@aenetworks.co.uk.

 

 1. SLIK KAN DU BRUKE MATERIALE PÅ NETTSIDEN

Vi er eieren eller lisensinnehaveren av all immateriell eiendom på nettstedet vårt og materialet som publiseres på det.Disse verkene er beskyttet av lover og traktater om opphavsrett over hele verden.Alle slike rettigheter er forbeholdt.

Du kan skrive ut en kopi, eller laste ned utdrag, av alle sider på nettstedet vårt til personlig bruk, og du kan gjøre andre i organisasjonen din oppmerksom på innhold som er lagt ut på nettstedet.

Du må ikke modifisere papirkopier eller digitale kopier av materiale du har skrevet ut eller lastet ned på noen måte, og du må ikke bruke illustrasjoner, fotografier, bilde- eller lydsekvenser eller grafikk atskilt den medfølgende teksten.

Vår status (og statusen til eventuelle identifiserte bidragsytere) som forfattere av innhold på nettstedet vårt må alltid anerkjennes.

Du må ikke bruke hele eller deler av innholdet på nettstedet til kommersielle formål uten at du har fått lisens til det fra oss eller våre lisensgivere.

Hvis du skriver ut, kopierer eller laster ned noen del av nettstedet i strid med disse bruksvilkårene, opphører din rett til å bruke nettstedet vårt umiddelbart, og du må, etter vårt forgodtbefinnende, returnere eller destruere kopiene du har laget av materialet.

 

 1. IKKE STOL PÅ INFORMASJON PÅ DETTE NETTSTEDET

Innholdet på nettstedet vårt er kun ment som generell informasjon.Det er utviklet for å utgjøre råd du kan støtte deg på.Du må innhente råd fra profesjonell eller spesialist før du tar, eller avstår fra å ta, beslutninger på grunnlag av innholdet på nettstedet.

Selv om vi gjør det som med rimelighet kan forventes for å oppdatere informasjonen på nettstedet, gir vi ingen garantier, verken uttrykkelig eller underforstått, for at innholdet på nettstedet vårt er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert.

 

 1. VI ER IKKE ANSVARLIG FOR NETTSIDER VI LENKER TIL

Der nettstedet vårt inneholder lenker til andre nettsteder og ressurser som leveres av tredjeparter, er disse lenkene kun til informasjon for deg.Slike lenker skal ikke tolkes som vår godkjenning av nettstedene eller informasjonen du får på dem.

Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene eller ressursene.

Vi er ansvarlige for de andre nettstedene vi kontrollerer, inkludert:blaze.tv, skyhistory.co.uk, crimeandinvestigation.co.uk, aenetworks.co.uk and lifetimetv.co.uk, aenetworks.gallery (begrenset til ansatte), historytv.dk, historytv.fi, historytv.no, historytv.se, historytv.ro, historychannel.co.hu, history.nl, www.crimeandinvestigation.nl, historytv.africa, lifetime.africa, historytv.pl, lifetimetv.pl, crimeinvestigation.pl.

 

 1. BRUKERGENERERT INNHOLD ER IKKE GODKJENT AV OSS

Dette nettstedet kan inneholde informasjon og materiale som er lastet opp av andre brukere av nettstedet, inkludert oppslagstavler og chatterom.Denne informasjonen og dette materialet er ikke verifisert eller godkjent av oss.Meningene det gis uttrykk for av andre brukere på nettstedet representerer ikke våre synspunkter eller verdier.

 

 1. SLIK KLAGER DU OM INNHOLD LASTET OPP AV ANDRE BRUKERE

Hvis du ønsker å klage på innhold lastet opp av andre brukere, kan du kontakte oss på feedback@aenetworks.co.uk.

 

 1. VÅRT ANSVAR FOR TAP ELLER SKADER DU PÅFØRES

Enten du er privat- eller forretningsbruker:

• Vi utelukker eller begrenser på ingen måte vårt ansvar overfor deg der det er ulovlig å gjøre det.Dette omfatter ansvar for død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet eller uaktsomhet fra våre ansatte, representanter eller underleverandører og for svindel eller falske falske fremstillinger.

• Ulike begrensninger og ekskludering av ansvar vil gjelde for ansvar som oppstår som et resultat av levering av bestemte produkter til deg, slik det er beskrevet i brukervilkårene som er angitt ved siden av og med relevans for leveringen av disse produktene.

 

15.       UTELUKKELSE AV ANSVAR FOR DIGITALT INNHOLD.

Hvis du er forretningsbruker:

• Vi utelukker alle underforståtte betingelser, garantier og andre vilkår som kan gjelde for nettstedet og alt innholdet deri.

• Vi er ikke ansvarlige overfor deg for tap eller skade, verken i kontrakt, erstatning (inkludert uaktsomhet), brudd på lovpålagt plikt eller på annen måte, selv om det kunne forutses, som oppstår under eller i forbindelse med:

• bruk av eller manglende mulighet til å bruke nettstedet vårt;

• bruk av eller grunnlag basert på innholdet som vises på nettstedet vårt.

• Vi er spesifikt ikke ansvarlig for:

• tapt fortjeneste, salg, virksomhet eller inntekt;

• forretningsavbrudd;

• tap av forventede besparelser;

• tap av forretningsmuligheter, goodwill eller omdømme; eller

• eventuelle indirekte eller følgeskader eller skader.

Hvis du er privatbruker:

• Vær oppmerksom på at vi bare tilbyr nettstedet for innenlands og privat bruk.Du godtar ikke å bruke nettstedet vårt til kommersielle eller forretningsmessige formål, og vi har ikke noe ansvar overfor deg for tapt fortjeneste eller forretninger, forretningsavbrudd eller tap av forretningsmuligheter.

• Hvis defekt digitalt innhold som vi har levert skader en enhet eller digitalt innhold som tilhører deg, og dette skyldes at vi ikke utviste rimelig forsiktighet og dyktighet, vil vi enten rette opp skaden eller betale erstatning til deg.Vi vil imidlertid ikke være ansvarlige for skader du kunne ha unngått ved å følge rådene våre om å bruke en oppdatering som du ble tilbudt gratis eller for skader som er forårsaket av at du ikke fulgte installasjonsanvisningene riktig eller oppfylte minstekravene til system som anbefales av oss.

 

 1. SLIK KAN VI BRUKE PERSONOPPLYSNINGENE DINE

Vi vil bare bruke personopplysningene dine i samsvar med det som beskrives i personvernerklæringen.

 

 1. OPPLASTING AV INNHOLD TIL NETTSTEDET

Hver gang du benytter deg av en funksjon som lar deg laste opp innhold til nettstedet eller kontakte andre brukere av nettstedet, må du overholde innholdsstandardene som er beskrevet i retningslinjene for akseptabel bruk.

Du garanterer at alle slike bidrag oppfyller disse standardene, og du vil være ansvarlig overfor oss og holde oss skadesløse for eventuelle brudd på denne garantien.Det betyr at du vil være ansvarlig for ethvert tap eller skade vi lider som følge av ditt brudd på garantien.

Alt innhold du laster opp til nettstedet vårt blir betraktet som ikke-konfidensielt og ikke-proprietært.Du beholder alle eierrettighetene du har til innholdet ditt, men du må gi oss og andre brukere av nettstedet en begrenset lisens til å bruke, lagre og kopiere innholdet og distribuere og gjøre det tilgjengelig for tredjeparter.Rettighetene du lisensierer til oss er beskrevet under «RETTIGHETER DU GIR OSS TIL Å BRUKE MATERIALET DU LASTER OPP» nedenfor.

Vi har også rett til å avsløre identiteten din overfor tredjeparter som hevder at alt innhold som du har lagt ut eller lastet opp til nettstedet vårt utgjør et brudd på deres immaterielle rettigheter, eller deres personvernrettigheter.

Vi har rett til å fjerne innlegg legger ut på nettstedet dersom innlegget ditt etter vår mening ikke samsvarer med innholdsstandardene som er beskrevet i retningslinjene for akseptabel bruk.

Du er ene og alene ansvarlig for å sikre og sikkerhetskopiere innholdet ditt.

Vi lagrer ikke terroristisk, blasfemisk, ærekrenkende, nedsettende, uanstendig eller støtende innhold og/eller innhold med rasistisk språk.

 

 1. RETTIGHETER DU GIR OSS TIL Å BRUKE MATERIALET DU LADER OPP

Når du laster opp eller legger ut innhold til nettstedet, gir du oss følgende rettigheter til å bruke nevnte innhold:

• en verdensomspennende, ikke-ekskluderende, royalty-fri, overførbar lisens til å bruke, gjengi, distribuere og utarbeide avledede verk av, vise og utføre det brukergenererte innholdet i forbindelse med tjenesten som tilbys av nettstedet og på tvers av forskjellige medier, herunder til markedsføre nettstedet eller tjenesten som utløper når brukeren sletter innholdet fra nettstedet eller så lenge vi anser det nødvendig;

• en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, royalty-fri, overførbar lisens for andre brukere, samarbeidspartnere eller annonsører for bruk av innholdet til deres formål og som utløper når brukeren sletter innholdet fra nettstedet eller så lenge vi anser det som nødvendig.

 

 1. VI ER IKKE ANSVARLIG FOR VIRUS, OG DU MÅ IKKE INNFØRE DEM

Vi garanterer ikke at nettstedet vårt vil være trygt eller fritt for feil og virus.

Du er ansvarlig for å konfigurere informasjonsteknologi, dataprogrammer og plattformer for å få tilgang til nettstedet vårt.Du bør bruke egen programvare for virusbeskyttelse.

Du må ikke misbruke nettstedet vårt ved bevisst å introdusere virus, trojanske hester, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er ondsinnet eller teknologisk skadelig.Du må ikke prøve å få uautorisert tilgang til nettstedet vårt, serveren nettstedet er lagret på, eller en hvilken som helst server, datamaskin eller database som er koblet til nettstedet vårt.Du må ikke angripe nettstedet vårt via et denial-of-service-angrep eller et distribuert denial-of-service-angrep.Hvis du bryter denne bestemmelsen, begår du en straffbar handling i henhold til loven om datamisbruk fra 1990.Vi vil melde slike brudd til relevante politimyndigheter, og vi vil samarbeide med disse myndighetene ved å avsløre identiteten din overfor dem.Ved et slikt brudd vil retten din til bruke nettstedet vårt opphøre umiddelbart.

 

 1. REGLER OM KOBLING TIL NETTSTEDET

Du kan lenke til hjemmesiden vår, forutsatt at du gjør det på en måte som er rettferdig og lovlig og som ikke skader eller utnytter omdømmet vårt.

Du må ikke opprette koblinger på en slik måte at du antyder noen form for tilknytning, godkjenning eller bekreftelse fra vår side der det ikke foreligger.

Du må ikke opprette koblinger til nettstedet vårt fra et nettsted som ikke eies av deg.

Nettstedet vårt må ikke være innrammet på noe annet nettsted, og du kan heller ikke opprette en kobling til noen annen del av nettstedet vårt annet enn startsiden.

Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake tillatelser til slike koblinger uten varsel.

Nettstedet du lenker til må i alle henseende overholde innholdsstandardene som er beskrevet i våre retningslinjer for akseptabel bruk.

Hvis du vil koble til eller bruke innhold på nettstedet vårt utover det som nevnt ovenfor, må du kontakte feedback@aenetworks.co.uk.

 

 1. HVILKET LANDS LOVER GJELDER VED EVENTUELLE TVISTER?

Hvis du er forbruker, må du være oppmerksom på at disse brukervilkårene, innholdet i dem og utformingen av dem, er underlagt engelsk lov.Du og vi er begge enige om at domstolene i England og Wales har utelukkende jurisdiksjon.

Hvis du er en bedrift, er disse brukervilkårene, innholdet i dem og utformingen av dem (samt eventuelle tvister eller krav som ikke dekkes av kontrakten) underlagt engelsk lov.Vi godtar begge den utelukkende jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales.

 

 1. VAREMERKENE VÅRE ER REGISTRERTE

Navnet og logoene våre er registrerte varemerker som tilhører AETN UK.Du har ikke tillatelse til å bruke dem uten godkjenning fra oss, med mindre de utgjør en del av materialet du bruker med tillatelse som gitt i avsnittet «SLIK KAN DU BRUKE MATERIALE PÅ NETTSTEDET» ovenfor.