Skip to main content

RETNINGSLINJER FOR AKSEPTABEL BRUK

Sist oppdatert: 20. januar 2021

 

DISSE  BRUKERVILKRÅRENE GIR DEG REGLENE SOM GJELDER FOR BRUK AV DETTE NETTSTEDET

 

LES DEM NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET

VED Å BRUKE NETTSTEDET VÅRT GODTAR DU DISSE BRUKERVILKÅRENE

 

FORMÅL

Disse retningslinjene for akseptabel bruk angir innholdsstandardene som gjelder når du laster opp innhold til nettstedene våre, kontakter andre brukere på nettstedet, lenker til nettstedet eller på andre måter samhandler med nettstedene våre.

Se innholdsoverskrifter nedenfor.  Gå til den relevante delen for mer informasjon om hvert område:

 1. Hvem vi er og hvordan du kan kontakte oss.
 2. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du disse brukervilkårene.
 3. Andre vilkår kan gjelde for deg
 4. Vi kan gjøre endringer i disse vilkårene.
 5. Ikke tillatt bruk.
 6. Interaktive tjenester.
 7. Innholdsstandarder.
 8. Brudd på disse retningslinjene.
 9. Hvordan denne kontrakten kan overføres.
 10. Hvilket lands lover gjelder ved eventuelle tvister?

 

 1. HVEM VI ER OG HVORDAN DU KAN KONTAKTE OSS 

Dette nettstedet drives av AETN UK (”vi”).  Alle nettstedene vi driver er oppført her:  blaze.tv, skyhistory.co.uk, crimeandinvestigation.co.uk, aenetworks.co.uk and lifetimetv.co.uk, aenetworks.gallery (begrenset til ansatte), historytv.dk, historytv.fi, historytv.no, historytv.se, historytv.ro, historychannel.co.hu, history.nl, www.crimeandinvestigation.nl, historytv.africa, lifetime.africa, historytv.pl, lifetimetv.pl, crimeinvestigation.pl.

 

Vi er registrert i England og Wales under firmanummer 03105704 og har hovedkontor og hovedhandelsadresse 1 Queen Caroline Street, Hammersmith, London W6 9YN.

Du kan kontakt oss ved å sende en e-post til feedback@aenetworks.co.uk.

 

 1. VED Å BRUKE NETTSTEDET VÅRT GODTAR DU DISSE BRUKERVILKÅRENE

Ved å bruke nettstedet bekrefter du at du godtar disse retningslinjene og at du samtykker i å overholde dem.

Hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du ikke bruke nettstedet.

Vi anbefaler at du skriver ut en kopi av disse vilkårene som fremtidig referanse.

 1. ANDRE VILKÅR KAN GJELDE FOR DEG

Brukervilkårene for nettstedet gjelder også for din bruk av nettstedet.

 1. VI KAN GJØRE ENDRINGER I DISSE VILKÅRENE

Vi endrer disse vilkårene fra tid til annen. Hver gang du skal bruke nettstedet bør du sjekke disse vilkårene for å forsikre deg om at du forstår vilkårene som gjelder på det aktuelle tidspunktet. Disse vilkårene ble sist oppdatert 20. januar 2021.

 1. IKKE TILLATT BRUK

Du kan bare bruke nettstedene våre for lovlige formål.  Du kan ikke bruke nettstedet:

 • på noen måte som bryter med gjeldende lokale, nasjonale eller internasjonale lover og forskrifter.
 • på andre måter som er ulovlige eller uredelige eller har ulovlige eller uredelige hensikter eller effekter.
 • for å på noen måte skade eller forsøke å skade mindreårige.
 • for å mobbe, fornærme, skremme eller ydmyke en annen person.
 • for å sende, bevisst motta, laste opp, laste ned, bruke eller gjenbruke materiale som ikke samsvarer med avsnittet «Innholdsstandarder» nedenfor.
 • for overføre, eller be om tilsending av, uoppfordret eller uautorisert reklame- eller reklamemateriale eller annen form for lignende oppfordring (spam).
 • for å bevisst overføre data, sende eller laste opp materiale som inneholder virus, trojanske hester, ormer, tidsbomber, tastetrykkloggere, spionprogramvare, adware eller andre skadelige programmer eller lignende datakoder som er utviklet for å påvirke funksjonene til dataprogramvare eller maskinvare.

Du godtar også følgende:

 • Ikke å reprodusere, duplisere, kopiere eller selge hele eller deler av nettstedet vårt i strid med brukervilkårene for nettstedet.
 • Ikke å få tilgang uten tillatelse, forstyrre eller ødelegge:
 • hele eller deler av nettstedet;
 • utstyr eller nettverk som nettstedet er lagret på;
 • hvilken som helst programvare som brukes til å levere nettstedet; eller
 • utstyr, nettverk eller programvare som eies eller brukes av en tredjepart.
 1. INTERAKTIVE TJENESTER

Fra tid til annen kan vi tilby interaktive tjenester på nettstedet vårt, inkludert, men ikke begrenset til, chatterom, oppslagstavler («interaktive tjenester»).

Der vi tilbyr en interaktiv tjeneste, vil vi gi deg tydelig informasjon om hvilken type tjeneste som tilbys, hvorvidt den modereres og hvilken form for moderering som brukes (herunder om det er menneske eller teknologi).

Vi vil gjøre vårt beste for å vurdere mulige risikoer for brukere (og spesielt for barn) fra tredjeparter når de bruker en interaktiv tjeneste som tilbys på nettstedet vårt, og vi vil i hvert tilfelle avgjøre om det er hensiktsmessig å bruke moderering av den aktuelle tjenesten (herunder hva slags moderering som skal brukes) med tanke på disse risikoene. Vi er imidlertid ikke forpliktet til å overvåke, ha oppsyn med eller moderere de interaktive tjenestene vi tilbyr på nettstedet vårt, og vi utelukker uttrykkelig vårt ansvar for tap eller skade som oppstår ved bruk av en interaktiv tjeneste fra en bruker som strider med innholdsstandardene våre, uavhengig av hvorvidt tjenesten er moderert.

Mindreåriges bruk av de interaktive tjenestene krever foreldres eller foresattes samtykke. Vi anbefaler foreldre som tillater barna å bruke en interaktiv tjeneste at de snakker med barna sine om deres sikkerhet på nettet, siden modereringen ikke er 100 % sikker. Mindreårige som bruker en interaktiv tjeneste, bør gjøres oppmerksom på den potensielle risikoen de møter.

Der vi modererer en interaktiv tjeneste, vil vi normalt gi deg en måte å kontakte moderatoren for tjenesten på, dersom det skulle oppstå en bekymring eller et problem.

 1. INNHOLDSSTANDARDER

Disse innholdsstandardene gjelder for alt materiale som du bidrar til nettstedet vårt (bidrag), og for alle tilknyttede interaktive tjenester.

Innholdsstandardene må overholdes i både i ånden og i praksis. Standardene gjelder for alle deler av alle bidrag, samt for helheten.

AETN UK vil etter eget skjønn avgjøre om et bidrag bryter innholdsstandardene.

Et bidrag må:

 • være nøyaktig (der fakta er angitt).
 • holdes oppriktig (der det gjelder meninger).
 • overholde lovene som gjelder i England og Wales og i landet de eventuelt sendes fra.

Et bidrag må ikke:

 • være ærekrenkende mot en eller flere personer.
 • være uanstendig, støtende, hatefullt eller oppviglersk.
 • mobbe, fornærme, skremme eller ydmyke.
 • fremme seksuelt eksplisitt materiale.
 • omfatte seksuelt misbruk av barn.
 • fremme vold.
 • fremme diskriminering basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, funksjonshemming, seksuell legning eller alder.
 • krenke opphavsrett, databaserettigheter eller rettigheter til andres varemerker.
 • med sannsynlighet kunne lure en annen person.
 • bryte med en juridisk plikt overfor en tredjepart, for eksempel en kontraktmessig eller en tillitsplikt.
 • fremme ulovlig innhold eller aktiviteter.
 • utgjøre forakt for retten.
 • være truende, misbrukende eller invadere andres privatliv, eller forårsake irritasjon, ulempe eller unødvendig angst.
 • med sannsynlighet kunne trakassere, opprøre, ydmyke, uroe eller irritere en annen person.
 • Etterligne en annen person eller gi en uriktig fremstilling av din identitet eller tilknytning til en annen person.
 • Gi inntrykk av at bidraget kommer fra AETN UK, hvis dette ikke er tilfelle.
 • Forsvare, fremme, oppfordre en annen part til å begå, eller bistå i en ulovlig eller kriminell handling som (kun som eksempel) bryter med opphavsrett eller utgjør misbruk av data.
 • Inneholder en uttalelse som du kjenner eller tror, eller har rimelig grunn til å tro at medlemmer av publikum som uttalelsen er, eller skal, publiseres for, sannsynligvis vil forstås som en direkte eller indirekte oppfordring eller annen oppfordring til provisjon, klargjøring eller oppvigleri til terrorhandlinger.
 • Inneholder annonsering eller markedsføring av tjenester eller lenker til andre nettsteder.
 1. BRUDD PÅ DISSE RETNINGSLINJENE

Når vi vurderer at et brudd på disse retningslinjene for akseptabel bruk, kan vi ta de tiltak vi anser som hensiktsmessige. 

Unnlatelse av å overholde disse retningslinjene for akseptabel bruk utgjør et vesentlig brudd på nettstedets brukervilkår som gir deg tillatelse til å bruke nettstedet vårt, og kan føre til at vi gjør en eller flere av følgende:

 • Umiddelbart, midlertidig eller permanent trekker tilbake din rett til å bruke nettstedet vårt.
 • Umiddelbart, midlertidig eller permanent fjerner hvilket som helst bidrag du laster opp til nettstedet vårt.
 • Utstedelse av en advarsel til deg.
 • Rettslige skritt mot deg for tilbakebetaling av alle kostnader på erstatningsbasis (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige administrative og juridiske kostnader) som følge av bruddet.
 • Ytterligere rettslige skritt mot deg.
 • Utlevering av slik informasjon til politimyndigheter som vi med rimelighet føler er nødvendig eller som loven krever.

Vi fraskriver oss ansvar for alle handlinger vi kan ta som reaksjon på brudd på disse retningslinjene policyen for akseptabel bruk. Handlingene vi kan ta er ikke begrenset til de som er beskrevet ovenfor, og vi kan ta andre tiltak som vi med rimelighet anser som hensiktsmessige.

 1. HVORDAN DENNE KONTRAKTEN KAN OVERFØRES

Vi kan overføre våre rettigheter og forpliktelser under disse vilkårene til tredjepart, forutsatt at dette ikke påvirker rettighetene dine under disse vilkårene negativt.

 1. HVILKET LANDS LOVER GJELDER VED EVENTUELLE TVISTER?

Hvis du er forbruker, må du være oppmerksom på at disse retningslinjene, innholdet i dem og utformingen av dem, er underlagt engelsk lov. Du og vi er begge enige om at domstolene i England og Wales har utelukkende jurisdiksjon.

Hvis du er en bedrift, er disse retningslinjene, innholdet i dem og utformingen av dem (samt eventuelle tvister eller krav som ikke dekkes av kontrakten) underlagt engelsk lov. Vi godtar begge den utelukkende jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales.