HISTORY2 GRAVER DYPERE I HISTORIEN OG DYKKER NED I EN VERDEN AV VITENSKAP, MILITÆRHISTORIE, MYTER, GAMLE KULTURER OG MODERNE HISTORIE. VI UTFORSKER, UNDERSØKER, STILLER SPØRSMÅL OG GIR DEG ALT DET DU IKKE VISSTE OM VERDEN RUNDT OSS.

Brad Meltzer's Decoded

Billy the Kid

10 Things You Don't Know About...

The Gold Rush

Ancient Aliens

The Tesla Experiment

Nostradamus Effect

Satan's Army

Nostradamus Effect

Secrets of the Seven Seals

Hiroshima

Ancient Aliens

Return to Mars

Fifth Gear

Serial Killer Earth

Tornado in Aisle 12

Brad Meltzer's Decoded

Spear of Destiny

UFO Files

Britain's Roswell

Ancient Aliens

Alien Encounters

Brad Meltzer's Decoded

UFO

UFO Files

Mexico's Roswell

Ancient Aliens

The God Particle

Brad Meltzer's Decoded

Da Vinci

UFO Files

Russian Roswell

Ancient Aliens

Mysteries of the Sphinx

Brad Meltzer's Decoded

Mafia: Alive?

UFO Files

Texas' Roswell

Ancient Aliens

Forbidden Caves