HISTORY2 GRAVER DYPERE I HISTORIEN OG DYKKER NED I EN VERDEN AV VITENSKAP, MILITÆRHISTORIE, MYTER, GAMLE KULTURER OG MODERNE HISTORIE. VI UTFORSKER, UNDERSØKER, STILLER SPØRSMÅL OG GIR DEG ALT DET DU IKKE VISSTE OM VERDEN RUNDT OSS.

Cities of the Underworld

Catacombs of Death: Paris

WW2 Treasure Hunters

Spitfire

The Search for the Tesla Files

Tesla's Tower

How the Earth Was Made

Iceland

Abandoned Engineering

Lost Bridges

Deep Sea Salvage

Brink of Disaster

Where Did It Come From?

Ancient Egypt - Modern Medicine

The Universe

Living in Space

Ancient Aliens

The Alien Agenda

Where Did It Come From?

Ancient Maya - The Tools of Astronomy

The Universe

Stopping Armageddon

Ancient Aliens

Secrets Of The Tombs

Where Did It Come From?

Ancient Greece - Weapons of Mass Destruction

The Universe

Another Earth

Ancient Aliens

Prophets & Prophecies

Where Did It Come From?

Ancient China - Drilling and Mining

The Universe

Cosmic Phenomena

Ancient Aliens

Beyond Nazca

Where Did It Come From?

Ancient China - Masters of the Wind and Waves

The Universe

Deadly Comets and Meteors

Ancient Aliens

Strange Abductions