Kingpin

Det er én ting alle forbrytersyndikater har til felles: en sjef. En såkalt kingpin. Struktur og hierarki er grunnlaget for organisert kriminalitet, men intet regime varer evig. Og for hver kingpin finnes det en hær av løytnanter, soldater og rivaler, som er desperate etter å overta plassen hans. Noen ganger venter de til sjefen pensjonerer seg eller dør av naturlige årsaker – og barker deretter sammen seg imellom. Men som regel hagler kulene og kupp iscenesettes. Kamp om makten og borgerkrig er helt vanlig i den kriminelle underverdenen. Og når støvet legger seg, vet man aldri hvem som sitter på tronen.