Jesus: His Life

Dette er en helt ny innfallsvinkel på den utrolige historien om Jesus. Hver episode blir fortalt fra ståstedet til kvinnene og mennene som stod ham nærmest: Josef, døperen Johannes, Maria, Kaifas, Judas Iskariot, Pontius Pilatus, Maria Magdalena og apostelen Peter. Hver av dem leder seerne gjennom den følelsesladde historien om Jesu liv, fortalt gjennom en kombinasjon av dramatisering og intervjuer med historikere og trosledere.

 

Jesus ble født inn i en verden med konger, messiaser, opprørere, soldater og maktkamper under det romerske rikets storhetstid. Jesus: His Life tar seerne med inn i dramatikken i denne fascinerende versjonen av en av de mest kjente historiene som noen gang har blitt fortalt.