Når tragedien rammer et folk, endres de for alltid. Skuespiller James Nesbitt (Hobitten og Murphy’s Law) gjennemgår noen av Storbritanniens største katastrofer i det 20. århundret og ser på de endringene som har skjedd i kjølvannet av hver katastrofe. Denne unike serien ser ikke kun på de menneskelige kostnadene ved tragediene, men forsøker også å forklare den bredere politiske, kulturelle og insitusjonelle konteksten som bidro til dem.

 

Fra den spanske influensaen i 1918 og minetragedien i Wales i 1966, hvor 116 barn og 28 voksne mistet livet, til den ”blodige søndagen” i Nord-Irland i 1972 og fotballtragedien i Hillsborough i 1989. Serien setter også fokus på den katastrofale brannen i Grenfell Tower i London i 2017. Kunne tragedien ha vært unngått, og hvilke følger har den hatt? Nesbitt undersøker hvorfor advarsler ikke ble hørt, og hvordan tilsynelatende uskyldige beslutninger - noen ganger tiår tidligere - har bidratt til de tragiske begivenheter. Hver gang katastrofen rammer, endrer den historien for alltid.